Tuyển trans Nhật

Đăng bởi: Dravy

Ngày đăng  11:42 06/01/2024

emo
Tuyển trans Nhật, không yêu cầu cao nhưng phải dịch chắc tay, không sai nghĩa.

Min là 30k/chap , khoảng 40page đổ lên thì là 50k

Liên hệ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017320511648&mibextid=JRoKGi

  Update vào lúc 12:41 07/01/2024

760 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group