Cần tìm name manga

Đăng bởi: Hluvyna

Ngày đăng  07:40 17/06/2024

main (hình như tên là noel) có 1 người ông kiểu kiểu là 1 thợ săn huyền thoại, mỗi người khi sinh ra sẽ có 1 năng lực, mà main nhận được năng lực phế hình như là chiến lược gia, sau khi ông mất vì bảo vệ main, main đã quyết định trở thành thợ săn đỉnh nhất thế giới bằng cách thu nạp những đứa mạnh nhất dưới trướng mình, main là nam nhưng khá giống con gái, não khá to và không từ thủ đoạn để đạt mục đích.
 

  Update vào lúc 07:40 17/06/2024

456 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group