Lấy lượt bình luận bằng cách crawl dữ liệu

Đăng bởi: :3Kirue

Ngày đăng  03:35 03/06/2024

Mình đang là sinh viên năm bốn đang vướng vào một đề tài cần sử dụng các thư viện của python để lấy dữ liệu(comment) từ web của các bạn, mình muốn đăng bài này là để xin phép bạn chủ website có thể cho mình mượn dữ liệu về comment của web để thực hiện đề tài của mình ạ. Mình không có ý định xấu gì với web của bạn cả rẩt mong bạn có thể thông cảm cho mình vì đã chưa xin phép mà đã sử dụng dữ liệu từ web của các bạn, mình xin cảm ơn. Cảm ơn vì đã đọc. Đây là trang web mình đã sử dụng để lấy dữ liệu: https://blogtruyenmoi.com/181/cage-of-eden.

  Update vào lúc 03:36 03/06/2024

389 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group