Hướng dẫn Clean, Redraw, Typeset manga bằng GIMP

Đăng bởi: TakyrIlyich

Ngày đăng  11:50 16/03/2024

Link playlist video hướng dẫn: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_2y4lTHJVOW7SlaS3lKxMiBcgPvhK687


Mình có làm một danh sách video hướng dẫn những điều cơ bản để edit truyện manga bằng phần mềm GIMP - GNU Image Manipulation Program nhé. Có một số cái mình quên làm trong video (stroke thoại, hướng dẫn layer, edit và redraw truyện màu) nên là nếu có thắc mắc thì có thể để lại bình luận nhé emo

  Update vào lúc 11:50 16/03/2024

1472 lượt xem

13 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group