[ADMIN] Hướng dẫn Edit truyện cho người mới

Đăng bởi: Ngankvn

Ngày đăng  08:23 08/10/2013


Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao do nhiều bạn khác nhau đóng góp ở box này ---> Box Hướng Dẫn - Forum Blogtruyen .

Còn bài này là mình tự tổng hợp những bài được viết một cách bài bản, mạch lạc phù hợp cho người mới nhéBài của bạn julad00 rất đầy đủ, trình bày mạch lạc dễ học

Hướng Dẫn Edit Cơ Bản - Dễ học!!!
 Còn ở đây tổng hợp vài bài cơ bản của bạn ManaLight nhé :

[Cơ bản] Hướng dẫn type (phần 1)
[Cơ bản] Hướng dẫn type (phần 2)
[Cơ bản] Hướng dẫn type (phần 3)
[Cơ bản] Hướng dẫn type (phần 4 - HẾT)

[Cơ bản] Hướng dẫn redraw (phần 1)
[Cơ bản] Hướng dẫn redraw (phần 2)
[Cơ bản] Hướng dẫn redraw (phần 3)
[Cơ bản] Hướng dẫn redraw (phần 4 - HẾT)

Cơ bản về cơ bản của clean manga
Các nguồn raw manga trên internet
[Animum Mutare] Manga cropping script for Photoshop

[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 1
[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 2
[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 3
[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 4
[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 5
[Chocolat Vanilla] Những vấn đề trong clean manga 6 (END)
[Illuminati-Manga] Typesetterer - Công cụ typeset cho editor (Phần 1)
[Illuminati-Manga] Typesetterer - Công cụ typeset cho editor (Phần 2)

(Còn tiếp, Updating ....)
 ebook hướng dẫn action

  Update vào lúc 03:55 13/08/2017

97462 lượt xem

352 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group